НЕМСКИ - БЪЛГАРСКИ - НЕМСКИ - БЪЛГАРСКИ

Преводи и легализация от 1990г.
 

Дортмунд         0231 7519672, 0178 7519672
Бремен            0421 1787768, 0179 4243437

Есен                 0201 718510,  0172 2112302
Кьолн               0221 20460710, 0176 58885821
Мюнхен            089 18970180,  0151 22650557
                    
г-жа инж. Т. Етърска-Шумахер:  Дортмунд  0231 7519672, мобилен 0178 7519672


Предлагаме писмени и устни преводи  от немски на български и от български на немски език
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Преводи със заверка за верността на превода по ISO 9: 1995.

Специализирани сме в
писмени преводи на:

- Техническа документация: упътвания, спецификации, норми, договори, уеб страници.

- Лични документи като: удостоверения за раждане, дипломи, академични справки, свидетелство за съдимост, удостоверение за граждански брак, удостоверение/решение за развод, свидетелство за управление на МПС, пълномощно за пътуване на дете в чужбина, други пълномощни, декларации, документи за осиновяване, покана, нотариални документи и др.

HU    HUde     URbg


- Фирмени  документи: пълномощно, съдебно решение за регистрация на фирма, удостоверение за промяна на статута на фирма, удостоверение за актуално състояние, митнически документи, устави и действащи договори, финансови отчети и декларации, официална покана и др.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

както и в устни преводи:

- обучения по запускане на инсталации, 

- въвеждане на нова техника,

- преговори, 

- придружаване по изложения и панаири,

- посрещане и изпращане от летище Дортмунд и от летище Дюселдорф,

- резервации на хотели,

- конференции,

- пред полиция, съдилища и други държавни учреждения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Не се колебайте да се свържете с нас. 
Мобилен тел. г-жа инж. Т. Етърска-Шумахер 0178 7519672