Преводи


Писма, документи, договори, пълномощни

Преводи със заверка за верността на превода по ISO 9: 1995

Удостоверение за раждане

Удостоверения за
раждане

Удостоверение за граждански брак

Удостоверения за
граждански брак

удостоверения

Документи

Диплома за средно или висше образование

Дипломи

T. Етърска-Шумахер Технически преводи


  0 178 7519672     0 231 7519672

Снимка

Г-жа Теодора Етърска-Шумахер е дипломиран инженер (електротехника) с повече от 20 години стаж като преводач на техническа документация, договори за промишлеността, юридически текстове и дългогодишен опит в устни преводи.

След като завършва Електротехника в Техническите университети в Дрезден и Русе, работи последователно като научен сътрудник в катедрата по инженерна химия в университета в Дортмунд, в изследователския отдел на Информационния център за технологии и патенти на университетската библиотека в Дортмундския университ.

Качество

  • Техническите преводи се изготвят от двуезични инженери, отговарящи на изискванията на DIN 15038. Всеки превод се коригира от втори коректор - дипломиран инженер. Oторизиран главен заклет преводач на български език (OLG Hamm).

Теми

  • Технология, електротехника, обработка на материали, климатизация, екологични технологии, химическо инженерство, материали и повърхностно инженерство, вакуумна технология, машиностроене. Ние работим с: Trados SDL, Star Transit, Wordfast и други.

Специализирани сме в технически преводи на:

Tехническа документация: упътвания, спецификации, софтуерни продукти, норми, договори, уеб страници, брошури и др.

Лични документи: удостоверения за раждане, дипломи, академични справки, свидетелство за съдимост, удостоверение за граждански брак, удостоверение/решение за развод, свидетелство за управление на МПС, пълномощно за пътуване на дете в чужбина, други пълномощни, декларации, документи за осиновяване, покана, нотариални документи и др.

Фирмени документи: пълномощно, съдебно решение за регистрация на фирма, удостоверение за промяна на статута на фирма, удостоверение за актуално състояние, митнически документи, устави и действащи договори, финансови отчети и декларации, официална покана и др.

Устни преводи: обучения по запускане на инсталации, въвеждане на нова техника, преговори, придружаване по изложения и панаири, посрещане и изпращане от летище Дортмунд и летище Дюселдорф, резервации на хотели, конференции, оторизирани устни преводи пред различни държавни учреждения.